Giá đỡ bàn chải đánh răng

{"copyRProtection":true,"copyRAlert":"Hello, this photo is mine!","sliderScrollNavi":false,"sliderNextPrevAnimation":"animation","galleryScrollPositionControll":false,"sliderItemCounterEnable":true,"sliderCaptionSrc":"caption","sliderItemTitleEnable":false,"sliderItemTitleFontSize":18,"sliderItemTitleTextColor":"rgba(255,255,255,1)","itemCounterColor":"rgba(255,255,255,1)","sliderThumbBarEnable":true,"sliderThumbBarHoverColor":"rgba(240,240,240,1)","sliderBgColor":"rgba(0,0,0,0.8)","sliderPreloaderColor":"rgba(240,240,240,1)","sliderHeaderFooterBgColor":"rgba(0,0,0,0.4)","sliderNavigationColor":"rgba(0,0,0,1)","sliderNavigationColorOver":"rgba(255,255,255,1)","sliderNavigationIconColor":"rgba(255,255,255,1)","sliderNavigationIconColorOver":"rgba(0,0,0,1)","sliderSlideshow":true,"sliderSlideshowDelay":8,"slideshowIndicatorColor":"rgba(255,255,255,1)","slideshowIndicatorColorBg":"rgba(255,255,255,0.5)","sliderThumbSubMenuBackgroundColor":"rgba(255,255,255,0)","sliderThumbSubMenuBackgroundColorOver":"rgba(255,255,255,1)","sliderThumbSubMenuIconColor":"rgba(255,255,255,1)","sliderThumbSubMenuIconHoverColor":"rgba(0,0,0,1)","sliderSocialShareEnabled":true,"sliderZoomEnable":true,"sliderFullscreenEnabled":true,"modaBgColor":"rgba(0,0,0,0.8)","modalIconColor":"rgba(255,255,255,1)","modalIconColorHover":"rgba(255,255,255,0.8)","shareFacebook":true,"shareTwitter":true,"sharePinterest":true,"sliderItemDownload":true,"shareCopyLink":true,"tagsFilter":false,"tagCloudAll":"All","tagCloudBgColor":"rgba(153,153,153,1)","tagCloudBgColorOver":"rgba(253,253,253,1)","tagCloudTextColor":"rgba(253,253,253,1)","tagCloudTextColorOver":"rgba(153,153,153,1)","tagCloudFontSize":16,"deepLinking":false,"useLightbox":true,"numItemsDisplayed":0,"lazyLoading":true,"contentNoPadding":false,"galleryPreloaderColor":"rgba(230,230,230,1)","galleryBgColor":"rgba(0,0,0,0)","galleryBorderRadius":0,"collectionColumns":3,"collectionThumbRecomendedWidth":200,"thumbSpacing":5,"externalLink":true,"externalLinkDefName":"Read More","externalLinkTextColor":"rgba(0,0,0,1)","externalLinkBgColor":"rgba(255,255,255,1)","externalLinkFontSize":18,"captions":true,"captionSrc":"caption","captionHAlign":"top","collectionthumbHoverTitleFontSize":18,"collectionthumbRoundedCorners":0,"collectionthumbHoverTitleTextColor":"rgba(255,255,255,1)","collectionthumbHoverTitleTextBgColor":"rgba(0,0,0,0.8)","collectionthumbHoverBgColor":"rgba(0,0,0,0.4)","collectionThumbSubMenuDownload":true,"collectionThumbSubMenuShare":true,"collectionThumbSubMenuBgColor":"rgba(0,0,0,0.4)","collectionThumbSubMenuBgColorHover":"rgba(255,255,255,1)","collectionThumbSubMenuIconColor":"rgba(255,255,255,1)","collectionThumbSubMenuIconColorHover":"rgba(0,0,0,1)","galleryType":"pgc_sgb_masonry","galleryId":"56c5a915_1624610442595","images":,"itemsMetaDataCollection":,"tagsListCustomMode":false,"galleryTagsList":,"useClobalSettings":false,"orderBy":"custom","skin":"masonry"}

Continue reading

Bát tre

{"copyRProtection":true,"copyRAlert":"Hello, this photo is mine!","sliderScrollNavi":false,"sliderNextPrevAnimation":"animation","galleryScrollPositionControll":false,"sliderItemCounterEnable":true,"sliderCaptionSrc":"caption","sliderItemTitleEnable":false,"sliderItemTitleFontSize":18,"sliderItemTitleTextColor":"rgba(255,255,255,1)","itemCounterColor":"rgba(255,255,255,1)","sliderThumbBarEnable":true,"sliderThumbBarHoverColor":"rgba(240,240,240,1)","sliderBgColor":"rgba(0,0,0,0.8)","sliderPreloaderColor":"rgba(240,240,240,1)","sliderHeaderFooterBgColor":"rgba(0,0,0,0.4)","sliderNavigationColor":"rgba(0,0,0,1)","sliderNavigationColorOver":"rgba(255,255,255,1)","sliderNavigationIconColor":"rgba(255,255,255,1)","sliderNavigationIconColorOver":"rgba(0,0,0,1)","sliderSlideshow":true,"sliderSlideshowDelay":8,"slideshowIndicatorColor":"rgba(255,255,255,1)","slideshowIndicatorColorBg":"rgba(255,255,255,0.5)","sliderThumbSubMenuBackgroundColor":"rgba(255,255,255,0)","sliderThumbSubMenuBackgroundColorOver":"rgba(255,255,255,1)","sliderThumbSubMenuIconColor":"rgba(255,255,255,1)","sliderThumbSubMenuIconHoverColor":"rgba(0,0,0,1)","sliderSocialShareEnabled":true,"sliderZoomEnable":true,"sliderFullscreenEnabled":true,"modaBgColor":"rgba(0,0,0,0.8)","modalIconColor":"rgba(255,255,255,1)","modalIconColorHover":"rgba(255,255,255,0.8)","shareFacebook":true,"shareTwitter":true,"sharePinterest":true,"sliderItemDownload":true,"shareCopyLink":true,"tagsFilter":false,"tagCloudAll":"All","tagCloudBgColor":"rgba(153,153,153,1)","tagCloudBgColorOver":"rgba(253,253,253,1)","tagCloudTextColor":"rgba(253,253,253,1)","tagCloudTextColorOver":"rgba(153,153,153,1)","tagCloudFontSize":16,"deepLinking":false,"useLightbox":true,"numItemsDisplayed":0,"lazyLoading":true,"contentNoPadding":false,"galleryPreloaderColor":"rgba(230,230,230,1)","galleryBgColor":"rgba(0,0,0,0)","galleryBorderRadius":0,"collectionColumns":3,"thumbHieghtRation":1,"collectionThumbRecomendedWidth":200,"thumbSpacing":5,"externalLink":true,"externalLinkDefName":"Read More","externalLinkTextColor":"rgba(0,0,0,1)","externalLinkBgColor":"rgba(255,255,255,1)","externalLinkFontSize":18,"captions":true,"captionSrc":"caption","captionHAlign":"top","collectionthumbHoverTitleFontSize":18,"collectionthumbRoundedCorners":0,"collectionthumbHoverTitleTextColor":"rgba(255,255,255,1)","collectionthumbHoverTitleTextBgColor":"rgba(0,0,0,0.8)","collectionthumbHoverBgColor":"rgba(0,0,0,0.4)","collectionThumbSubMenuDownload":true,"collectionThumbSubMenuShare":true,"collectionThumbSubMenuBgColor":"rgba(0,0,0,0.4)","collectionThumbSubMenuBgColorHover":"rgba(255,255,255,1)","collectionThumbSubMenuIconColor":"rgba(255,255,255,1)","collectionThumbSubMenuIconColorHover":"rgba(0,0,0,1)","galleryType":"pgc_sgb_grid","galleryId":"ea8796d2_1624608827391","images":,"itemsMetaDataCollection":,"tagsListCustomMode":false,"galleryTagsList":,"useClobalSettings":false,"orderBy":"custom","skin":"grid"} BẮT ĂN LÀM TỪ TRE Bát ăn làm từ tre thân thiện môi trườngBát tre được thiết kế đơn giản, gọn nhẹ , tinh xảo và sang trọngBát tre tiện lợi khi di chuyển, đi picnic ….Bát tre dễ vệ sinh và an toàn người sử dụng

Continue reading

Thị trường bàn chải đánh răng tre thúc đẩy sự phát triển trên toàn thế giới, dự báo toàn cầu 2020-2026?

Hàng năm, khoảng 4 tỷ bàn chải đánh răng bằng nhựa được sản xuất không thể phân hủy sinh học. Để giải quyết vấn đề này, mọi người nên được khuyến khích sử dụng bàn chải đánh răng bằng tre. Có một số lợi ích khi sử dụng bàn chải đánh răng bằng tre như thân thiện với môi trường, chống vi khuẩn, bền lâu, nhẹ, mềm và...

Continue reading